Projekt Sickla Stationshus

Hej på er, Julia-Olina här! Har ni följt oss en tid så är ni säkert bekanta med Sickla Stationshus vid det här laget. Kanske har ni tagit del av inlägget som vår tidigare traineekollega Johanna skrev under sin tid på projektet?

Sickla Stationshus är spännande och komplext, inte minst då planområdet tillika fastigheten och byggnadens fotavtryck i princip går att likställa en villatomt till arean. Här planerar vi för en ca 23 våningar hög byggnad vars bottenvåningar inrymmer handel, servicefunktioner och den västra uppgången till tunnelbanans nya station Sickla. Den planerade byggnaden medför givetvis att det är många intressenter att ta hänsyn till under såväl projekterings- som genomförande- och förvaltningsskedet. Men ack så bra det kommer att bli. När utbyggnaden av tunnelbanan står klar kan resenärer välja och vraka bland kollektivtrafikslagen. Då möts nämligen Tvärbanan, Saltsjöbanan, tunnelbanan och bussar vid station Sickla.

Jag anslöt till projektgruppen i systemhandlingsskedet och min tid på projektavdelningen har därför av förklarliga skäl inte innefattat speciellt mycket tid i varselväst och bygghjälm (även om jag tar alla chanser jag får). Tillsammans med genomförandeorganisationen (projektchef, projektledare, projekteringsledare, produktionsledare, byggledare och installationssamordnare) sitter jag i Gula villan som inrymmer projektkontoret för Sickla Stationshus. Genom mitt fönster följer jag utvecklingen av Nobelberget och byggnationen av förskolan Panncentralen i realtid.

Min roll under placeringen på projekt är främst att vara länken mellan affärsutvecklare och projektorganisationen, driva och bevaka hållbarhetsfrågor inom BREEAM och i samarbete med arkitekter och markprojektörer se över omgivande gaturum och flöden. Jag stöttar också ansvarig affärsutvecklare i att driva detaljplaneprocessen framåt tillsammans med kommunen. Utöver detta går mycket tid åt att sätta mig in i hur vi på Atrium Ljungberg driver våra projekt och vad rollen som projektledare innebär.

Många av Atrium Ljungbergs projekt genomförs med delad entreprenad vilket medför att detaljprojektering, upphandling, inköp och produktion till stora delar löper parallellt under genomförandeskedet. Delad entreprenad ställer krav på stor noggrannhet och samverkan i hela projektorganisationen men möjliggör också för kortare ledtider, kvalitetssäkring, helhetstänk och transparens vilket är enormt värdefullt då vi utvecklar stad för långsiktigt ägande. I Sickla Stationshus innebär det bland annat att vi redan nu påbörjar grundläggningsarbeten och tunnelbanans förberedande arbeten med stöd i befintlig detaljplan.

Jag är så djupt fascinerad och imponerad av all kunskap och erfarenhet som återfinns i detta enorma maskineri (håll i er nu, projektorganisationen Sickla Stationshus består nämligen av projektchef, projektledare, projekteringsledare, produktionsledare, byggledare, installationssamordnare, inköpare, sakkunniga och projektörer inom exempelvis arkitektur, konstruktion, miljö, BIM, EL, VVS, akustik, belysning, brand, sprinkler, ekologi, landskap, geoteknik, mark- och väg, tillgänglighet, trafik, transport, logistik, fukt, fasad, kalkyl och beräkning, hiss, styr- och regler m.fl.). Med min huvudsakligt teoretiskt tekniska bakgrund och i det invecklade uppdraget att sätta mig in i projektets alla delar har det varit befriande (och väldigt underhållande) att även få insyn i praktiska moment och gissa mig till vad det är som pågår när det i fullt allvar diskuteras kring filigraner1, giraffer2, grodor3 och pingviner4.

Månaderna på affärsområde Projekt har gått i en rasade fart och innan detta blogginlägg är slut vill jag slå ett slag för vår otroligt spännande projektportfölj som möjliggör investeringar om hela 28 miljarder kronor. Läs mer om vår projektportfölj här! Man kan lugnt säga att vi har goda förutsättningar att utveckla framtidens mest relevanta och attraktiva stadsdelar.

På återseende! / Julia-Olina

1 Plattbärlag som utgörs av prefabricerade, armerade betongplattor.
2 Lång slipmaskin på skaft kopplad till dammsugare som med fördel används vid slipning av stora ytor.
3 Eg. avloppsgroda. En avloppskonstruktion som liknar en groda.
4 Ett typ av ventilationsaggregat.

Förvaltning Hagstaden

Hej alla!

Det har blivit dags för mig, Justus, att avsluta min första rotation på förvaltningen i Hagastaden och bege mig vidare till nästa affärsområde, Leasing.

Jag vill ta tillfället i akt och tacka mina kollegor på förvaltningen i Hagastaden som med ett varmt välkomnande och omhändertagande gjort det lätt att trivas på Atrium Ljungberg!  

Inom vilket affärsområde jag än må hamna efter Traineeprogrammet är det min fasta övertygelse att min erfarenhet inom förvaltning kommer att vara ovärderlig. Det som tilltalar mig med just förvaltningen är det faktum att arbetsuppgifterna ständigt varieras, där viktiga och centrala parametrar inom branschen i form av teknik, ekonomi och juridik ständigt varvas. Jag anser att en tjänst inom förvaltning möjliggör en stor utvecklingspotential med en brant inlärningskurva för branschen i stort. Därav kan det ses som ett strategiskt val att påbörja traineerotationerna inom just förvaltning.

Vidare ser jag det som en stor fördel att vi på Atrium Ljungberg, till skillnad från många andra aktörer inom branschen, såväl äger som utvecklar och förvaltar våra fastigheter själva. Vi bygger och planerar våra projektfastigheter för att därefter förvalta de själv, vilket jag med säkerhet kan säga främjar slutresultatet. Att ständigt ha förvaltningens verksamhet i beaktning och därmed ett långsiktigt perspektiv i utvecklingsprocessen är definitivt något jag tar med mig till nästkommande affärsområden.

Jag har tidigare lyft fördelen med Atrium Ljungbergs traineeprogram att man i ett tidigt skede tilldelas egna projekt och på så sätt får möjlighet att bidra och utvecklas personligen. För min del så har jag blivit tilldelad fyra-fem större projekt, där två av dessa innefattat Breeam In-Use-certifieringar. Personligen tycker jag det varit extra inspirerande att arbeta med projekt som Breeam In-Use, detta då projekten svart på vitt genererar ett resultat, värde och nytta. Inte bara för bolaget och fastigheten i sig, utan även i ett större perspektiv för det hållbara samhället i stort. Jag gläds av det faktum att det under vår årliga NKI-undersökning framkom att våra hyresgäster värdesätter just hållbarhetsarbete högt. Detta ställer krav på branschen, och i synnerhet på oss i vår position som hyresvärdar. Därför är jag stolt över att tillhöra ett företag med skarpa, tydliga, hållbarhetsmål i form av ett miljöcertifierat bestånd och en minskad energianvändning.

Nu väntar Leasing runt hörnet! Här kommer jag förutom kontorsfastigheter, vilket jag arbetat med under förvaltning, även få möjligheten att arbeta med handelsytor! Detta får ni läsa mer om i nästa inlägg!

Stay Tuned,

Justus