Sista tiden som trainee

I takt med att morgnarna bjuder på allt krispigare luft börjar jag bli varm i kläderna efter en annorlunda och sällsynt vilsam sommar. En sommar som i efterhand tycks ha överträffat mångas förväntningar, möjligen för att vi knappt hade några när vi loggade ut från hemmakontoret efter en märklig vår.

Coronapandemin har legat över oss som ett massivt grått moln och för att hantera det hela har jag försökt fokusera på ljusglimtarna. Att inte längre pendla till kontoret på daglig basis har sparat mig över 100 timmar i restid, jag har kunnat tvätta på lunchen och skurit ner på kaffet (som inte smakar i närheten lika gott som det på kontoret). Hela organisationen knuffades på den digitala transformationsresan och fick hålla i sig ordentligt, för här har det gått undan. Konkret har det bland annat inneburit att vi genomfört utbildningar i digital säkerhet, testat och löpande utvärderat nya arbetssätt och sätt att mötas på.

För varje lunchpromenad tycks antalet valpar på Gärdet öka och jag lånade själv hem familjens hund för att få sällskap på hemmakontoret. En bra påminnelse om att slita mig ifrån datorn för promenad och rörelse. Visste ni förresten att studier visat att husdjur kan verka som medicin? Detta utifrån att deras sällskap kan verka stressreducerande och sänka vårt blodtryck. Minst sagt något som är välkommet i dessa tider.

Jag är övertygad om att vi kommer dra lärdomar från denna tid som för många inneburit allt större utrymme för reflektion (och för forskningsartiklar om exempelvis husdjurens positiva effekter). Frågeställningar om hur framtidens kontor ser ut och vad varje individ behöver för att utföra sitt arbete på bästa sätt är mer centrala än någonsin. Min egen uppfattning är att det fungerar förvånansvärt bra att arbeta från hemmakontoret även om jag saknar att dagligen möta alla kollegor från olika delar av organisationen.

Under vår och sommar har jag tillhört vårt transaktionsteam med Johanna Jonsson i spetsen. Varje morgon har teamet tagit en morgonkaffe över länk och kanske är det så att vi faktiskt sett varandra mer än när vi jobbade utspridda på kontoret. Under tiden på transaktionsavdelningen har jag bland annat varit med och genomarbetat vår transaktionsstrategi, gjort marknadsanalyser, områdeskartläggningar och kalkyler på specifika objekt.

I maj träffades avtal om förvärv av kontorsfastigheten Eken 14 intill vår befintliga fastighet Chokladfabriken/Eken 6 i Sundbyberg och strax innan jag anslöt till teamet sålde vi Farsta centrum för fyra miljarder kronor, två riktigt bra affärer i linje med vår stadsutvecklingsstrategi. Hur siffror i den initiala kalkylen knådas med erfarenhet och lokalkännedom för att sedan paketeras, översättas och testas mot vår övergripande bolagsstrategi, våra mål och värderingar är den process som varit mest intressant att vara en del av!

Avslutningslunch med Transaktionsteamet

Transaktionsavdelningen är den sista anhalten på traineeprogrammet och det är nu dags för nästa resa. Den 1 september kliver jag på rollen som Affärsutvecklare med fokus på CitylifeTech och nya affärer. Med det så vill jag passa på att hälsa vår nya traineekollega Elvira varmt välkommen och härmed lämna över stafettpinnen. Jag ser fram emot att framöver gästspela här i bloggen med mina reflektioner från tiden som trainee och första tiden i min nya roll!

Allt gott!
Julia-Olina

Från Leasing till Affärsutveckling

Hej alla, Justus här!

Hösten närmar sig och jag har nyligen roterat från leasing till en ny avdelning, affärsutveckling! I detta inlägg tänkte jag delvis sammanfatta min tid på leasing, introducera er till min nuvarande avdelning och slutligen presentera vårat senaste tillskott!  


Som jag nämnt i förgående inlägg ansvarar Leasingavdelningen för uthyrningen av våra lokaler innefattande såväl kontorslokaler som handelslokaler – förvaltningsuthyrning och projektuthyrning. Uthyrning och lokalhyresjuridik var ingenting som jag inom min Väg- och Vattenbyggnadsutbildning tidigare berört, varför jag inför rotationen var förväntansfull! Under rotationen arbetade jag tätt med fyra olika mentorer, ett upplägg jag trivdes bra med och som möjliggjorde att jag kunde utforska nya områden inom vårt bestånd i form av Slussen, Barkarby och Gränbystaden. Parallellt med detta arbetade jag självständigt med uthyrning av lokaler i Monteringshallen, ett hus tillägnat hantverk och design i Sickla, vilket gav mig möjlighet att själv utvecklas i rollen som leasing manager. Rotationen var som bekant min andra rotation av fem under Traineeprogrammet och jag insåg snabbt att även fast jag inte hade erfarenheten av uthyrning och lokalhyresjuridik från min studietid så hade jag stor nytta av att tidigare ha genomfört en rotation inom förvaltningen!

Visionsbild över Järnvägsgatan. Monteringshallen t.v och Curanten t.h.

En av de primära anledningarna till att jag sökte Traineeprogrammet var för att jag ville erhålla en övergripande förståelse över fastighetsbranschen i stort och Atrium Ljungberg som bolag – jag ville ha en bra grund att stå på inför min kommande yrkeskarriär. Jag har under mina rotationer inom såväl förvaltning som leasing berört kommersiella fastigheter i form av kontorslokaler och handelslokaler. Ett segment inom fastighetsbranschen som jag tycker är intressant och som jag själv anser är fundamental för vår vision, ”Alla vill leva i vår stad”, är bostäder. Av denna anledning önskade jag inför min rotation inom Affärsutveckling att få arbeta med just bostäder. Lyckligtvis gick detta att ordna och jag är djupt tacksam över att ens egna önskemål och intressen beaktas och i detta fall tillgodosågs!

Min första tid på Affärsutveckling Bostad kan sammanfattas som intensiv, lärorik och utmanande! Inom portföljen återfinns bostäder idag dels i Gränbystaden i Uppsala, men även vid Mobilia i Malmö. Till detta är det under hösten inflytt av våra första bostadsrätter, belägna på världens mest idérika berg – Nobelberget i Sickla! Mer om Nobelberget kan ni läsa här.

Mer om AU Bostad i nästa inlägg!


I många fall anser jag att det är en ynnest att vara ensam Trainee, däremot är det tryggt att i vissa fall kunna diskutera med någon som tidigare stått inför samma utmaningar och gjort samma resa som en själv. Med detta sagt vill jag ta tillfället i akt och tacka min traineekollega, Julia-Olina, som under hösten avslutar Traineeprogrammet med flaggan i topp och rör sig mot nya utmaningar inom bolaget!

Slutligen vill jag presentera vårat senaste tillskott, Atrium Ljungbergs sjätte Trainee, Elvira! Elvira har nyligen avslutat sina studier inom Samhällsbyggnad från KTH med inriktning mot stadsplanering! Elvira ansluter till oss i september och ni kommer då få lära känna henne bättre genom Traineekanalerna! Varmt välkommen, Elvira!

Elvira – Atrium Ljungbergs sjätte Trainee!

Stay tuned, Justus

Uthyrning Slussen, Barkabystaden och Gränbystaden.

Hej alla, Justus här!

Mycket har hänt sedan mitt senaste inlägg, där jag sammanfattade min tid inom förvaltningen. Dels genomförde jag i februari min första rotation och arbetar numera inom leasing. Dels arbetar jag sedan fyra-fem veckor tillbaka, likt många andra, primärt hemifrån.

Visserligen underlättar många av dagens programvaror möjligheten att arbeta hemifrån, vilket medför att mitt dagliga arbete i mångt och mycket kan fortskrida obehindrat. Däremot går inte det sociala behovet, något jag sällan reflekterat över tidigare, obemärkt förbi. Under dessa veckor har jag därför, likt en amerikansk Thanksgiving-helg, reflekterat över vad jag uppskattar – i detta fall på min arbetsplats. Dessa tider blir därför, i alla fall för min egen del, en bekräftelse över vikten av tillhörighet, gemenskap och kamratskap på arbetsplatsen. Det är min genuina uppfattning att det till viss del är detta som år efter år prisar Atrium Ljungberg till en av Sveriges bästa arbetsplatser, ett pris som vi häromdagen mottog för sjunde året i rad! Mer om detta kan ni läsa här.

I samma spår har jag numera etablerat ett hemmakontor under namnet Lokalkontor Hägersten där det rum som till vardags fungerar som kök nu även fungerar som kontor.

Nåväl. Som jag tidigare nämnde tillhör jag sedan februari leasing, en avdelning vilken ansvarar för uthyrningen inom vårt bestånd. I stora drag delas avdelningen upp i handel- respektive kontorsuthyrning, detta då uthyrningsarbetet för respektive användningsområde skiljer sig åt markant. I takt med att kontor under de senaste åren fått en allt mer betydande andel inom vårt bestånd har jag, till skillnad från tidigare traineer vilka primärt arbetat med handelsuthyrning, fått förmånen att arbeta med såväl handel- som kontorsuthyrning. Jag genomför interna rotationer på avdelningen där jag månadsvis får möjlighet att arbeta parallellt med en leasing manager och dennas tillhörande fastighetsområde. På så sätt får jag en insyn i hur olika personliga egenskaper präglar yrket, samt möjlighet att utforska flertalet av våra fastighetsområden. Under februari arbetade jag därför primärt med uthyrning av kontor i Slussen, en av det i min mening mest intressanta platserna i vår projektportfölj. Under mars var det projektuthyrning av kontor i Barkarbystaden och nu i april arbetar jag med handelsuthyrning i Gränbystaden, Uppsala.

Traineeprogrammet på Atrium Ljungberg hade inte varit vad det är utan tilldelandet av egna projekt, eget ansvar och ett stort förtroende. Parallellt med ovan nämnda arbetar jag därför självständigt med uthyrningen av ett antal vakanser i Sickla. Med detta får jag en möjlighet att själv utvecklas, prövas och sätta en personlig touch på yrket.

Under nästa inlägg tänkte jag berätta vidare om mitt vardagliga arbete på leasing. Men till dess,

Stay tuned,

Justus

Projekt Sickla Stationshus

Hej på er, Julia-Olina här! Har ni följt oss en tid så är ni säkert bekanta med Sickla Stationshus vid det här laget. Kanske har ni tagit del av inlägget som vår tidigare traineekollega Johanna skrev under sin tid på projektet?

Sickla Stationshus är spännande och komplext, inte minst då planområdet tillika fastigheten och byggnadens fotavtryck i princip går att likställa en villatomt till arean. Här planerar vi för en ca 23 våningar hög byggnad vars bottenvåningar inrymmer handel, servicefunktioner och den västra uppgången till tunnelbanans nya station Sickla. Den planerade byggnaden medför givetvis att det är många intressenter att ta hänsyn till under såväl projekterings- som genomförande- och förvaltningsskedet. Men ack så bra det kommer att bli. När utbyggnaden av tunnelbanan står klar kan resenärer välja och vraka bland kollektivtrafikslagen. Då möts nämligen Tvärbanan, Saltsjöbanan, tunnelbanan och bussar vid station Sickla.

Jag anslöt till projektgruppen i systemhandlingsskedet och min tid på projektavdelningen har därför av förklarliga skäl inte innefattat speciellt mycket tid i varselväst och bygghjälm (även om jag tar alla chanser jag får). Tillsammans med genomförandeorganisationen (projektchef, projektledare, projekteringsledare, produktionsledare, byggledare och installationssamordnare) sitter jag i Gula villan som inrymmer projektkontoret för Sickla Stationshus. Genom mitt fönster följer jag utvecklingen av Nobelberget och byggnationen av förskolan Panncentralen i realtid.

Min roll under placeringen på projekt är främst att vara länken mellan affärsutvecklare och projektorganisationen, driva och bevaka hållbarhetsfrågor inom BREEAM och i samarbete med arkitekter och markprojektörer se över omgivande gaturum och flöden. Jag stöttar också ansvarig affärsutvecklare i att driva detaljplaneprocessen framåt tillsammans med kommunen. Utöver detta går mycket tid åt att sätta mig in i hur vi på Atrium Ljungberg driver våra projekt och vad rollen som projektledare innebär.

Många av Atrium Ljungbergs projekt genomförs med delad entreprenad vilket medför att detaljprojektering, upphandling, inköp och produktion till stora delar löper parallellt under genomförandeskedet. Delad entreprenad ställer krav på stor noggrannhet och samverkan i hela projektorganisationen men möjliggör också för kortare ledtider, kvalitetssäkring, helhetstänk och transparens vilket är enormt värdefullt då vi utvecklar stad för långsiktigt ägande. I Sickla Stationshus innebär det bland annat att vi redan nu påbörjar grundläggningsarbeten och tunnelbanans förberedande arbeten med stöd i befintlig detaljplan.

Jag är så djupt fascinerad och imponerad av all kunskap och erfarenhet som återfinns i detta enorma maskineri (håll i er nu, projektorganisationen Sickla Stationshus består nämligen av projektchef, projektledare, projekteringsledare, produktionsledare, byggledare, installationssamordnare, inköpare, sakkunniga och projektörer inom exempelvis arkitektur, konstruktion, miljö, BIM, EL, VVS, akustik, belysning, brand, sprinkler, ekologi, landskap, geoteknik, mark- och väg, tillgänglighet, trafik, transport, logistik, fukt, fasad, kalkyl och beräkning, hiss, styr- och regler m.fl.). Med min huvudsakligt teoretiskt tekniska bakgrund och i det invecklade uppdraget att sätta mig in i projektets alla delar har det varit befriande (och väldigt underhållande) att även få insyn i praktiska moment och gissa mig till vad det är som pågår när det i fullt allvar diskuteras kring filigraner1, giraffer2, grodor3 och pingviner4.

Månaderna på affärsområde Projekt har gått i en rasade fart och innan detta blogginlägg är slut vill jag slå ett slag för vår otroligt spännande projektportfölj som möjliggör investeringar om hela 28 miljarder kronor. Läs mer om vår projektportfölj här! Man kan lugnt säga att vi har goda förutsättningar att utveckla framtidens mest relevanta och attraktiva stadsdelar.

På återseende! / Julia-Olina

1 Plattbärlag som utgörs av prefabricerade, armerade betongplattor.
2 Lång slipmaskin på skaft kopplad till dammsugare som med fördel används vid slipning av stora ytor.
3 Eg. avloppsgroda. En avloppskonstruktion som liknar en groda.
4 Ett typ av ventilationsaggregat.

Förvaltning Hagstaden

Hej alla!

Det har blivit dags för mig, Justus, att avsluta min första rotation på förvaltningen i Hagastaden och bege mig vidare till nästa affärsområde, Leasing.

Jag vill ta tillfället i akt och tacka mina kollegor på förvaltningen i Hagastaden som med ett varmt välkomnande och omhändertagande gjort det lätt att trivas på Atrium Ljungberg!  

Inom vilket affärsområde jag än må hamna efter Traineeprogrammet är det min fasta övertygelse att min erfarenhet inom förvaltning kommer att vara ovärderlig. Det som tilltalar mig med just förvaltningen är det faktum att arbetsuppgifterna ständigt varieras, där viktiga och centrala parametrar inom branschen i form av teknik, ekonomi och juridik ständigt varvas. Jag anser att en tjänst inom förvaltning möjliggör en stor utvecklingspotential med en brant inlärningskurva för branschen i stort. Därav kan det ses som ett strategiskt val att påbörja traineerotationerna inom just förvaltning.

Vidare ser jag det som en stor fördel att vi på Atrium Ljungberg, till skillnad från många andra aktörer inom branschen, såväl äger som utvecklar och förvaltar våra fastigheter själva. Vi bygger och planerar våra projektfastigheter för att därefter förvalta de själv, vilket jag med säkerhet kan säga främjar slutresultatet. Att ständigt ha förvaltningens verksamhet i beaktning och därmed ett långsiktigt perspektiv i utvecklingsprocessen är definitivt något jag tar med mig till nästkommande affärsområden.

Jag har tidigare lyft fördelen med Atrium Ljungbergs traineeprogram att man i ett tidigt skede tilldelas egna projekt och på så sätt får möjlighet att bidra och utvecklas personligen. För min del så har jag blivit tilldelad fyra-fem större projekt, där två av dessa innefattat Breeam In-Use-certifieringar. Personligen tycker jag det varit extra inspirerande att arbeta med projekt som Breeam In-Use, detta då projekten svart på vitt genererar ett resultat, värde och nytta. Inte bara för bolaget och fastigheten i sig, utan även i ett större perspektiv för det hållbara samhället i stort. Jag gläds av det faktum att det under vår årliga NKI-undersökning framkom att våra hyresgäster värdesätter just hållbarhetsarbete högt. Detta ställer krav på branschen, och i synnerhet på oss i vår position som hyresvärdar. Därför är jag stolt över att tillhöra ett företag med skarpa, tydliga, hållbarhetsmål i form av ett miljöcertifierat bestånd och en minskad energianvändning.

Nu väntar Leasing runt hörnet! Här kommer jag förutom kontorsfastigheter, vilket jag arbetat med under förvaltning, även få möjligheten att arbeta med handelsytor! Detta får ni läsa mer om i nästa inlägg!

Stay Tuned,

Justus

Vi träffar Robin, Atrium Ljungbergs första trainee!

Hej, Justus här!

I samband med att ansökan för Atrium Ljungbergs Traineeprogram öppnar (10 januari) tänkte jag att det kunde vara intressant att höra vad Robin, Atrium Ljungbergs första trainee, har att säga om traineeprogrammet och företaget i stort så här några år efter att han avslutade programmet. Vill ni läsa mer om programmet och så småningom ansöka kan ni göra detta här.

Traineeprogrammet startade hösten 2015 och bolaget har sedan dess tagit in en trainee om året. Under programmet roterar man på fem affärsområden; Fastighet (förvaltning), Projekt, Affärsutveckling samt Transaktion och Leasing.

Häng med mig till Farsta Centrum där Robin just nu jobbar som tf fastighetschef!

Hej Robin! Kan du inte berätta hur det gick till när du blev trainee på Atrium Ljungberg?

I slutet av studietiden sökte jag ganska högt och brett, där jag kollade på allt från fastighetsbolag till konsulter, för att lyssna in och se vad som fanns att erbjuda på olika platser. Det var egentligen en slump att jag sprang på annonsen från Atrium Ljungberg, men jag fick ett bra intryck då annonsen kändes gedigen och seriös. På LAVA fick jag intrycket att det var ett traineeprogram som bolaget verkligen ville satsa på. Rekryteringsprocessen var ganska lång och omfattande, så jag blev såklart väldigt stolt när jag blev utvald. När Henrik på HR ringde kände jag direkt att ”vi kör!”.

Var det själva traineeprogrammet som lockade eller bolaget i sig?

Det var traineeprogrammet som lockade först, som öppnade upp intresset. Ju mer jag fick höra om företaget, desto mer lockade även det. Det är ett annorlunda fastighetsbolag jämfört med många andra.

Vad är det som särskiljer Atrium Ljungberg från andra bolag?

Framförallt att vi inte bara äger hus. Vi bryr oss om människorna som finns både i och mellan husen. I och med att vi äger stora sammanhängande områden kan vi påverka så mycket mer än om vi äger enskilda fastigheter. Det ges ett mandat att utveckla och förbättra de platser vi finns på.

Minns du vad du hade för förväntningar innan du påbörjade traineeprogrammet?

Delar av programmet var inte helt satta än, eftersom jag var först ut. Men jag hade en förväntan att få en inblick i bolaget, att få rotera på bolaget och vara projektledare, affärsutvecklare, i förvaltning osv. Jag hoppades kunna få en bra grund att stå på. Det tyckte jag verkligen att de levde upp till! I och med att jag var den första traineen kunde jag också vara med och påverka och förbättra programmet.

När programmet började närma sig slutet, hur gick tankarna om ditt nästa steg då? Du har ju varit inom förvaltning sedan programmet avslutades, kändes det som ett självklart steg?

Jag kände nog redan innan programmet att förvaltning skulle vara en bra start. Det är på något sätt hjärtat i det vi sysslar med. När jag väl fick prova på förvaltningen kände jag att det var väldigt roligt och spännande, samt att om man vill gå vidare så är det en väldigt bra grund att ha inom till exempel affärsutveckling. Under programmet så hade jag löpande diskussioner med HR om vad jag ville och det blev faktiskt klart att jag skulle till förvaltningen i Farsta redan innan min sista del av programmet, då det blev en lucka ledig. Så det landade ganska naturligt.

Traineeprogrammet är lite längre än många andra program. Ser du det som en fördel eller nackdel?

I och med att man roterar på fem olika affärsområden så känns det bra att programmet är så långt. Det börjar såklart att klia i fingrarna och man vill börja ”jobba på riktigt”. Men för att få en bra bild av respektive del så tror jag att det krävs 4-6 månader per placering. Jag tycker att det ger en tyngd till programmet att det är så långt och rekommenderar att det fortsätter att vara så.

Vad har du gjort efter att traineeprogrammet avslutades?

Först var jag förvaltare i Farsta, på dagen exakt två år. I den rollen hade jag övergripande ansvar för kontor samt skol- och vårdverksamheter. Vi har ganska stor variation bland de drygt 75 hyresgäster som finns här. Så det är allt från intäktsansvar till hyresgästmöten och förvaltningsprojekt. Jag brukar säga att vi jobbar med att vända problem till möjligheter. Det kanske är lätt att tro att vi främst får klagomål. Så kanske det delvis är, men jag brukar se det som en möjlighet. Om en hyresgäst hör av sig med ett problem så blir jag jätteglad, för det är då vi kan hitta en lösning och få en ännu nöjdare kund. Ingen dag är den andra lik, det är själva tjusningen med jobbet.

Men just nu är du inte förvaltare?

Nej, sedan den 1 september är jag tf fastighetschef. Den tidigare chefen, Thomas Levander, har tagit över som fastighetschef i Uppsala. Tillsammans med vår regionchef Chris kom vi fram till att det var en bra lösning att jag kliver in i rollen medan rekryteringen pågår. Jag har ju redan rätt bra koll på Farsta. Jag slängdes rakt i bokslutet. Detta har jag tidigare jobbat med för kontoren, men Farsta Centrum har ju även ett stort bestånd av handel. I rollen har jag ansvar för både verksamhetsutveckling och lönsamhet samt personalansvar. Det är en utmanande roll, men också väldigt roligt!

Hur har du användning av det du lärde dig under programmet? Jag antar att du har stor nytta av det du fick med dig från förvaltningsperioden, men kan du även använda dina erfarenheter från de andra delarna?

Ja, det är olika mycket såklart. Jag brukar säga att jag lärde mig som mest under Projekt eftersom jag inte hade någon erfarenhet av det. Där lärde jag mig hur mycket som helst varje dag. Men det är kanske inte erfarenheter som jag använder så mycket i min vardag. Däremot har jag jättestor nytta av tiden på Etablering nu när jag jobbar med handeln i Farsta. Affärsutveckling var också nyttigt, för att få en förståelse i hur vi arbetat långsiktigt med staden, att förstå de långa processerna. Jag känner att alla delar har bidragit till någonting, både kunskapsmässigt och hur organisationen fungerar. Man lär känna alla vilket är väldigt värdefullt. Idag kan jag lyfta luren och ringa vem som helst.

Har du några tips till de som funderar på att söka?

Var inte rädd att ta med dig dina erfarenheter från plugget. Var påläst och gör ditt bästa. Det är verkligen en gedigen process att ta sig igenom.

Vem passar programmet för?

Att vara nyfiken som person är det viktigaste. Du kommer få massor av chanser att göra allt mellan himmel och jord under de två åren. När du sitter med projektteamet kommer du säkert inte förstå 90% av vad de säger. Fråga efteråt! Det är bra att ha en vilja att följa med på så mycket som möjligt. Programmet kommer att ge dig grunden som du behöver, oavsett vilken roll i bolaget som lockar dig mest. Hur man är som person är en viktig del av processen, man ska vara en ”AL:are” kan man säga.

Kan du beskriva en AL:are?

Hehe, ja det kan man känna när vi alla träffas. Vi funkar väldigt bra tillsammans. Som personer är vi väldigt öppna och fungerar väldigt bra i grupp. Alla tror på det vi gör och på de värdeord vi har: långsiktighet, pålitlighet, samverkan och innovativt tänkande. Om man sedan ska vara analytisk eller kreativ, det beror på rollen. Vi behöver vara olika.

Alla fem traineer är fortfarande kvar i bolaget. Vad tror du är anledningen till det?

Framförallt för att bolaget vågar satsa på oss och lyssnar på oss. Jag har haft en väldigt nära relation med både HR och de chefer som jag jobbat med under programmet. Jag har alltid känt att bolagen finns där för en och vill satsa långsiktigt. Tittar man i bolaget så ser man att många byter roll internt istället för att byta bolag när de vill utvecklas. Det är ett jättebra betyg!

Tack Robin!

Som tidigare nämnt, vill du bli vår traineekollega kan du läsa mer om programmet och ansöka till programmet här. Kom gärna och prata med oss i vår monter under LAVA-mässan, 13 februari på KTH.

Stay Tuned!
Justus

Affärsutveckling: Sickla

Hej alla glada! Vi är inne i december månad och jag har just flyttat in i Gula villan som inrymmer projektkontoret för Sickla Stationshus. Det har blivit dags för nästa rotation i traineeprogrammet!

Som ni kanske minns har jag spenderat den senaste tiden på Affärsutveckling i Sickla. I mitt senaste inlägg lovade jag att berätta hur vi går tillväga när vi utvecklar vår stad och attraktiva stadsmiljöer med kontor, handel, bostäder, kultur, service och utbildning – samtidigt som vi med stor omsorg förvaltar Sicklas industrihistoriska arv och har affären i fokus. Låt mig göra ett försök utifrån de processer jag varit involverad i under sommaren och hösten!

Som ni vet vid det här laget är Atrium Ljungberg inget vanligt fastighetsbolag. Vi utvecklar attraktiva stadsmiljöer med stor variation i innehåll vilket skapar större flöden och synergier för alla som vistas i staden. Under min placering på Affärsutveckling har jag fått en värdefull inblick i vad det innebär att bygga stad på riktigt. Jag hade turen att kliva in i Sickla just när flera strategiskt viktiga arbeten för framtiden drog igång. Bland annat genomför vi just nu en revidering av Sicklas vision för att på bästa sätt beskriva vad Sickla är och skall komma att vara med den utveckling som planeras. Vi uppdaterar också Sicklas strategiska affärsplan, den övergripande strategi som ligger till grund och sätter inriktningen för alla våra affärsbeslut. För mig har det varit en ynnest att fått vara delaktig i dessa processer!

I skrivande stund tillförs en ny årsring i Sickla som är ett av våra mest prioriterade områden sett till projektportföljen (i vår senaste delårsrapport kan ni läsa hur vår VD Annica Ånäs beskriver framtidens Sickla). Medan vissa projekt befinner sig i ett tidigt planeringsskede har andra redan börjat förändra stadsbilden. Under hösten har jag dag för dag sett att fasaden i corténplåt bit för bit kommit på plats på vårt nya hus för vård och hälsa som kallas Curanten. Intill Marcusplatsen bygger vi ett hotell i den tidigare tapetfabriken, stommen är rest i sin fulla höjd och står redo att bekläs i det återbrukade teglet från den tidigare byggnaden på platsen. Knappt hundra meter bort reses stommen på det första bostadskvarteret på Nobelberget.

Under hösten har jag verkligen kommit att känna mig hemma i Sickla och i ärlighetens namn har det inte varit speciellt svårt. Här möts naturen och citypulsen precis på kommungränsen mellan Nacka och Stockholm. Sickla som är starkt präglat av sin industrihistoria har genomgått en stor utveckling sedan industrimagnaternas tid. Historien sträcker sig så långt som till år 1898 då nuvarande Atlas Copco inledde sin verksamhet på platsen, då under AB Diesels Motorer. I Luftverkstaden, som idag inrymmer vårt huvudkontor, tillverkades tryckluftsmaskiner och i Dieselverkstaden som nu är ett starkt kulturcenter tillverkades dieselmotorer fram till år 1951. Visste ni förresten att Sickla vilar på hela 8 kilometer gruvgångar och att det än idag pågår hemliga tester på 40 meters djup?

I nära framtid (räknat i stadsutvecklingsår) kommer tunnelbanan till Sickla vilket gör att man når Stockholm C på mindre än 10 minuter. Ett av mina uppdrag på Affärsutveckling har varit att tillsammans med Håkan Hyllengren, min mentor och Affärsutvecklingschef i Sickla, driva planprocessen för Sickla Stationshus. Stationshuset om ca 23 våningar kommer att bli en viktig bytespunkt för resenärer när tunnelbana möter Saltsjöbanan, Tvärbanan och bussar. Kanske minns ni att Johanna skrev om Stationshuset när hon var på projektavdelningen?

Flöden av människor, som exempelvis tunnelbanan möjliggör, ger liv och kvalitet till de stadsmiljöer som vi planerar, projekterar och långsiktigt förvaltar. Detta tror vi starkt på och vi utgår alltid ifrån att bygga stadsmiljöer där människor vill och väljer att vara. För att göra detta på bästa sätt har vi i Sickla valt att arbeta med de danska stadsarkitekterna Gehl, som helt i linje med vår vision utgår ifrån människan och livet mellan husen. Tillsammans med Gehl och Nacka kommun har vi under hösten genomfört ett arbete med att se över Sicklas centrala delar och tagit fram ett förslag på en ny stadsrumsplan med fokus på det offentliga rummet, flöden och funktioner. På platsen som idag till större del utgörs av markparkering finns möjligheten att tillföra volymer av kontor, bostäder och levande bottenvåningar som bidrar till att Sickla utvecklas till den stadsdel som vi ser framför oss. Det har varit fantastiskt lärorikt att få varit en del av det arbetet och jag önskar att jag kunde visa upp resultatet för er redan nu, men ni får ha lite tålamod och så länge ta del av några bilder från processens gång.

Parallellt med mina uppdrag i tidiga skeden har jag tillsammans med teamet på Nobelberget inrett och startat upp vårt community kitchen Köket i Formalinfabriken. Köket är en plats där boende och verkande på Nobelberget kan mötas för att exempelvis samtala över gemensamma middagar, hålla matlagningskurser och yogaklasser eller bjuda in förskolan på födelsedagsfirande. Den industriella känslan som bevarats i Formalinfabriken, som tidigare var ett laboratorium, signalerar en robusthet och kontrastrika färger sätter tonen för byggnadens kreativa anda. Första inflytt i bostäderna på Nobelberget sker under 2020 men redan nu har Köket öppnat och bjudit in till samtal och upplevelser. Exempelvis bjöd vi för några veckor sedan in till en middag där blivande grannar och verksamheter på och intill Nobelberget fick möjlighet lära känna varandra!

Det har blivit dags för mig att gå vidare men min Sickla-resa slutar inte här. När jag i min nästa anhalt i traineeprogrammet ansluter till affärsområde Projekt har jag förmånen att jobba vidare med Stationshuset och Sicklas centrala delar fast sida vid sida med projektledare och projektörer. Hoppas ni är med på resan framåt!

Julia-Olina

Första rotationen i Hagastaden

Hej alla följare! Justus här!

Som utlovat tänkte jag i detta inlägg berätta mer om hur min vardag ser ut under min första rotation på Traineeprogrammet!

Som jag tidigare nämnt så genomför jag min första rotation inom förvaltningen med utgångspunkt i Hagastaden/City. Här arbetar jag i ett team om cirka tio personer vilka tillsammans förvaltar våra totalt 85.000 m2 fördelat på fyra fastigheter i City och Hagastaden. Vi i förvaltningsorganisationen säkerställer därmed den dagliga driften och underhållet av våra fastigheter, samtidigt som vi sköter den primära kontakten med våra befintliga hyresgäster. Förvaltningen innefattar därmed arbete inom såväl teknik som juridik och ekonomi – här finns alltså mycket att lära! Det som framförallt tilltalar mig med förvaltningen är att arbetsuppgifterna är väldigt varierande, där ingen dag är den andra lik. Ena dagen har jag arbetat med att upprätta kalkyler för mindre ombyggnadsprojekt inom förvaltningen, för att under nästa dag ta fram diverse avtal och bistå våra hyresgäster med hjälp.

Ni som följt bloggen under en längre tid vet att såväl Robin som Marcus och Johanna påbörjat sina Traineeprogram på just förvaltningen i Hagastaden. Hagastaden beskrivs som ett av Stockholms största stadsbyggnadsprojekt genom tiderna, vilket fram till år 2030 kommer att fortsätta utvecklas! Under sin tid som Trainee skrev Marcus ett intressant inlägg om Hagastadens utveckling, ni som är intresserade av hur tankarna kring Hagastaden gick under början av 2017 kan hitta Marcus inlägg här. Efter att ha läst Marcus inlägg kan jag konstatera att det bara under dessa tre år har hänt otroligt mycket i och runt området. Hagastaden har på senare år utvecklats till en mer eller mindre komplett stadsdel som lever under dygnets alla timmar! För Atrium Ljungbergs del så har den markanvisning gällande Life City som Marcus nämnde nu blivit verklighet, där det för drygt en månad sedan var ”symboliskt spadtag” för projektet! Byggnationen har dock pågått ett tag, där man just nu befinner sig i stomresningskedet. Nu kommer huset med andra ord snabbt växa fram!

Jag berättade i förra inlägget att det som var särskilt bra med Atrium Ljungbergs Traineeprogram är det faktum att man inte bara följer och lär av sin mentor, utan snabbt tilldelas eget ansvar och driver egna projekt. Atrium Ljungberg har som mål att till år 2021 miljöcertifiera 100% av sitt fastighetsbestånd. Som en del av detta mål har jag under min tid i Hagastaden bland annat arbetat med att Breeam In-Use certifiera en av våra fastigheter. För er som inte är bekanta med Breeam så är det en internationell certifieringsmetod vilken används för att utvärdera hållbarheten i fastigheter och fastighetsprojekt. Under certifieringsarbetet har jag därför fått sätta mig in i och kartlägga fastigheten och dess system, för att därefter dokumentera och upprätta material vilket fungerar som ”bevis” som sedermera granskas av en Breeam-assessor. Arbetet har bland annat inneburit flertalet djupdykningar i arkivet för att ta fram diverse dokumentation, men även innefattat inspektioner i husets installationsutrymmen! Som före detta Väg- och Vattenstudent är det särskilt intressant att se hur den teknik och de system man berört i litteraturen under studieperioden fungerar i praktiken. För min del så upplevde jag att studierna stundtals blev väldigt teoretiska, därför är det otroligt lärorikt att få genomföra ett sådant här projekt – antalet ”aha-upplevelser” man genomgår under ett besök i en undercentral eller i ett fläktrum är förvånansvärt många!

Många timmars arbete har nyligen avslutats med ett platsbesök av Breeam-assessorn, som under besöket kontrollerat den dokumentation jag upprättat. Nu håller vi tummarna tills resultatet kommer! 

Jag och Emil från Piacon i samband med platsbesöket.

Stay Tuned!

Justus

Ett avslut och början på något nytt

Hej alla!

Traineeprogrammet är officiellt avslutat för min del och en sak som slår mig är att de här två åren har gått snabbt och samtidigt känns det som att jag alltid varit på AL. Troligtvis beror de två sidorna på att det har varit fullspäckat schema från dag ett vilket gjort att det känts som att tiden rusat fram. Samtidigt som det vid varje omstart på nytt affärsområde har varit som att börja en ny tjänst. Övergångarna har blivit smidigare för varje placering i takt med att jag lärt känna bolaget och varje avdelning har bjudit på nya kollegor, arbetssätt och rutiner.

file17

Kaffepaus med Marcus, fd. trainee och numera affärsutvecklare på AL

Förvaltning var den första avdelningen jag klev in på och det är två år sedan jag möttes av det glada gänget i Hagastaden. När jag tittar tillbaka kan jag se att förvaltning verkligen var en bra start som gav mig tillfället att lägga grunden för de kommande åren. Jag lärde känna fastigheterna, människorna som jobbar i dem och framförallt hur jag på bästa sätt navigerar inom bolaget när det är något jag behöver hjälp med. Förutom en ökad kunskap generellt om fastighetsförvaltning lärde jag mig mycket om miljöcertifieringar och BREEAM då det var en av de större uppgifterna jag arbetade med. Från förvaltning tar jag med mig insikten av värdet av förvaltning i egen regi. Vi har en egen förvaltningsorganisation som gör att vi kan jobba nära kunden, bygga relationer och hjälpa till med den service de behöver. Att tillgodose deras behov och samtidigt vara lyhörda för nya affärsmöjligheter tror jag är långsiktigt hållbart för kunden och även för oss som bolag.

Leasing stod näst på tur efter några månader i Hagastaden. Här var det full fart från dag ett och jag hängde på mina kollegor runt till våra olika platser. En del veckor var jag i Malmö, andra i Uppsala och de flesta veckorna runt om i Stockholm. Till skillnad från förvaltningen där jag vant mig vid att jobba i ett sammansvetsat team visade sig leasing vara mer individuellt arbete, självklart med stöttning från de andra i gruppen. Det som tilltalade mig med leasing var den flexibla vardagen, att ofta hamna i nya sammanhang både internt och externt, lära känna våra platser bättre och ha koll på marknaden i övrigt. Vardagen bestod av hyresförhandlingar, träffa befintliga och potentiella kunder, nätverkande och hålla sig uppdaterad och delta i strategiskt utvecklingsarbete för våra områden.

I samband med att jag började på leasing inleddes en innovationssatsning för hela Atrium Ljungberg. Det var gemensamt för organisationen att under ett år fokusera på innovation och sätta upp mål för hur vi kan förbättra våra processer och arbetssätt. Månaderna på leasing ägnade jag delvis åt att tillsammans med min chef driva innovationsarbetet inom avdelningen framåt vilket var givande och lärorikt.

Affärsutveckling bjöd på en stor blandning av uppdrag och här var det viktigt att tänka i nya banor, utmana det konventionella och samtidigt ha affären i fokus. I samband med att jag skulle börja på affärsutveckling gick även bostadsaffären in på upploppet inför säljstarten av bostadsrätterna på Nobelberget. Det var högt tempo och helt klart en blandning av arbetsuppgifter. En del bestod av att projektleda bygget av visningslokalen för Nobelberget, en annan del av att utifrån omvärldsanalys och spaning arbeta med att identifiera framtidens boende och bostäder. Den sista biten bestod av att jobba med det digifysiska lagret på Nobelberget, det vill säga gränslandet där den fysiska miljön och det digitala lagret möts och skapar en gemensam närvaro. För Nobelberget handlade det mycket om communitybyggande på plats och online. Parallellt med detta hängde jag på mina affärsutvecklarkollegor på möten med kommunen, arkitektbyråer och kreatörer i syfte att få en insikt i rollen som affärsutvecklare.

Projektavdelningen och projekt Stationshuset visade sig vara en stor kontrast mot mitt tidigare arbete. Det var en tuff start att sätta sig in i alla termer, processer och den stora andelen tekniska utredningar. Jag har sedan tidigare ingen erfarenhet från byggprojekt och det gjorde att det var mycket nytt för min del. Skam den som ger sig, i takt med att min gloslista växte och googlehistoriken blev längre ökade även min förståelse för arbetet inom projekt. Att vara en del av ett projekt är som att vara på ett bolag inom bolaget, det blir en sammansvetsad grupp som jobbar mot ett tydligt mål och där alla har koll på sitt bidrag till projektet. Det var en kul period och jag ser fram emot att se Stationshuset växa fram i Sickla!

Transaktionsavdelningen var det sista stoppet på min traineeresa. Leasing och transaktion utgör tillsammans ett affärsområde så under den här tiden återförenades jag med mina leasingkollegor samtidigt som jag lärde känna transaktionsavdelningen. Det jag tar med mig från transaktion är, precis som jag skrev i mitt föregående inlägg, hur vi bearbetar information och data genom egna analyser, kalkyler och kartläggningar för att sedan paketera det och driva affären framåt enligt vår strategi och våra värderingar.

Att reflektera på egen hand är ibland lika svårt som det är bra. Jag och min traineekollega Julia-Olina pratade om det här inlägget över en kaffe och hon frågade mig då vad jag upplevt som mest utmanande och utvecklande som trainee. Jag gick tillbaka till mina tidigare inlägg och insåg att jag ofta återkommer till att traineeprogrammet har gett mig mycket. Jag vill även framhålla att i rollen som trainee tas du och din kompetens och intressen på stort allvar, det du bidrar med är lika viktigt som alla andra i organisationen. Jag tror att traineeprogrammet är bra för både traineer och bolaget, vi lär oss helt enkelt av varandra. Till nuvarande och framtida traineer vill jag säga att det inte är två år av att bara hänga på och lära av någon annan utan passa på att visa vem du är och vad du vill. Det har lett till att jag många gånger har jag stått inför en uppgift utan att veta hur jag ska gå tillväga för att genomföra det och funderat på vad jag gett mig in på. Något jag har lärt mig är att det är de tillfällena som gör att jag växer. Det har blivit några misslyckanden och desto fler fullträffar och det har blivit lättare att våga testa även om jag inte alltid är säker på metoden eller utfallet.

file9

Traineeåren är över och nu väntar en ny roll för mig. Jag kommer att ansluta till leasingavdelningen och arbeta som leasing manager i Slakthusområdet. Vid sidan av det kommer jag samtidigt vara projektledare för ett internt projekt som berör alla affärsområden. Arbetet med det projektet påbörjade jag parallellt med arbetet på projekt- och sedermera transaktionsavdelningen. Det har under det här året vuxit fram och ett viktigt delmål var bolagskonferensen i september där hela bolaget arbetade med den frågan. Jag ser fram emot att vara en del av gänget i Slakthusområdet, jobba ihop med mina kollegor inom leasing och samtidigt fortsätta ha kontakt med stora delar av bolaget i och med internprojektet.

Nu lämnar jag över till mina kollegor Julia-Olina och Justus och ser fram emot att följa deras resa genom Atrium Ljungberg här på bloggen och Instagram.

Ha en fin höst!

/Johanna

Från LTH till Atrium Ljungberg

Hej alla kära läsare! Det har blivit dags för mig, Trainee #5, att presentera mig här på bloggen!

Trainees

Mitt namn är Justus Saldeen, jag är 25 år gammal och kommer ursprungligen från Malmö. Som Julia-Olina nämnde för endast något inlägg sedan så har jag en bakgrund vilken skiljer sig från förgående traineer. Till skillnad från Robin, Marcus, Johanna och Julia-Olina, som samtliga läst samhällsbyggnad på KTH, så har jag en bakgrund från Lund och LTH. I Lund läste jag civilingenjörsprogrammet Väg- och Vatten med en inriktning på Byggproduktion och Förvaltning, där min uppsats sedermera kom att handla om det stekheta ämnet: Automatiserade processer inom byggproduktionen.

Den främsta anledningen till varför mitt val av utbildning föll på en utbildning inom samhällsbyggnadssektorn är eftersom staden jag växte upp i, Malmö, genomfört en stor utveckling under min uppväxt. Öresundsbron, Turning Torso, Citytunneln, utvecklingen av stadsdelarna Västra Hamnen och Hyllie är endast ett axplock av satsningar som jag följde under min uppväxt. Jag visste därför tidigt att jag i mitt kommande yrkesliv ville vara med och utveckla städer. Därför är det extra inspirerande att nu tillhöra Atrium Ljungberg, vars vision är Alla vill Leva i Vår Stad – en vision som vi uppfyller genom att skapa stadsmiljöer där alla människor väljer att vara!

I samband med att mina fem år i Lund började lida mot sitt slut var det dags att börja söka jobb. Jag kommer ihåg att jag under en dag på handelsplatsen Mobilia i Malmö blev fascinerad över varuhusets förändring över åren, varpå jag bestämde mig att kolla upp fastighetsägaren. Detta visade sig vara – just det,  Atrium Ljungberg.

Jag bestämde mig för att söka Traineeprogrammet, ett program vilket skulle ge mig en exklusiv möjlighet att under två år lära mig mer om branschen och rotera på bolagets samtliga affärsområden. Efter en noggrann rekryteringsprocess, innehållande bland annat diverse intervjuer, personlighetstest, case-presentationer och färdighetstester, fick jag under april beskedet om att jag blivit tilldelad tjänsten.

Sedan början av september har jag påbörjat min första rotation i Traineeprogrammet. Likt de förgående traineerna Robin, Marcus och Johanna genomförs min första rotation på förvaltningsenheten i City/Hagastaden. Förvaltningen kan kort och gott sammanfattas som bolagets slående hjärta, och är ett område som jag hittills gillar skarpt. I förvaltningen är arbetsuppgifterna väldigt varierande och innefattar allt från kontakt med våra hyresgäster till att förvalta det fysiska huset och alla dess system.

Särskilt bra med Traineeprogrammet är att jag inte bara följer och lär av min mentor, utan även blivit tilldelad flera egna intressanta projekt. Mer om de får ni höra i nästa inlägg!

Stay Tuned!

Justus