Nya mål mot en mer hållbar fastighetsbransch

Den 15 december, kom pressmeddelandet om att Atrium Ljungbergs styrelse beslutat om att anta de nya hållbarhetsmålen för 2022–2030. I samband med detta vill vi djupdyka i den stora frågan som hållbarhet är, och passade därför på att intervjua bolagets hållbarhetsansvariga, Saga Jernberg, om de nya målen och hur hon ser på fastighetsägarens roll i hur vi uppnår en hållbar värld.

I pressmeddelandet sammanfattas de nya målen som följer:

  • Atrium Ljungberg ska vara klimatneutrala 2030 vilket mäts i kgCO2e/BTA för byggprojekten samt kgCO2e/kvm för förvaltningen.
  • År 2025 ska Atrium Ljungberg minskat sin klimatpåverkan i byggprojekt genom att livscykelanalysen påvisar på en halvering av kgCO2e/BTA.
  • Atrium Ljungbergs platser ska nå minst 90% i det nya indexet för social hållbarhet, Vår stad, år 2030.
  • 100% av de betydande inköpen ska år 2025 vara utvärderade utifrån Atrium Ljungbergs leverantörspolicy.
  • Atrium Ljungberg ska årligen genomföra minst två utvecklingsprogram för leverantörer för att gemensamt utveckla hållbarhetsarbetet för bolaget såväl som för branschen.
  • Atrium Ljungberg ska fortsatt placera sig på listan över Sveriges bästa arbetsgivare och nå ett index om minst 85% GPTW (Great Place to Work).

    (Pressutskicket hittar ni här)  

Nu är de nya målen beslutade om. Hur känns det?

Det känns skönt att målen är satta, så att vi kan börja jobba mot dem! Vi har arbetat länge med att ta fram dem, och när man varit med hela vägen så är det logiskt att vi landat i just dessa mål. Målen kommer vara något att sträva mot, och något som kommer samla bolaget i en gemensam tanke. De kommer utgöra en vägledning och ett styrmedel för att vi ska göra rätt saker i vårt arbete, och det känns som att de kommer vara aktuella ända till deadline 2030.

Vi finner en ödmjukhet inför utmaningen med dessa mål och dess deadline, men svårigheten är hur fort vi kan och behöver uppnå hållbarhet, och det motiverar oss till att anta denna utmaning!

På vilket sätt skiljer sig de nya målen från de gamla?

De gamla målen var formulerade som verktyg för att klara en aktivitet snarare än ett syfte. De nya målen fokuserar i stället på vilken effekt vi vill nå, och inte specifikt hur vi ska jobba. Med dessa mål har vi möjligheten att kommunicera med våra olika avdelningar och bilda verktyg för att uppnå våra hållbarhetsmål inom hela bolagsorganisationen. Det har varit viktigt att se till hållbarheten genom hela vår bolagskedja, från planeringsstadiet inom affärsutveckling till förvaltningen, samt ur flera perspektiv.

De nya målen introducerar en ny typ av mål: ett mål kring social hållbarhet. Hur känns det?

Det känns spännande! Ingen annan av våra branschkollegor har ett sådant mål, så det har varit svårt att jämföra under arbetet med att ta fram målen. Det nya med detta mål är att vi introducerar ett index för att mäta den sociala hållbarheten. Det är inte för att man måste mäta allt, men det skapar en möjlighet för oss att se vad som ger effekt. Genom att skapa ett mätbart verktyg så kan vi konkretisera det arbete vi gjort för att jobba för ökad social hållbarhet och det gör det lättare att kommunicera både internt och externt.

Vad ser du är fastighetsvärdens främsta utmaningar och möjligheter när det kommer till att bidra till bättre hållbarhet?

En av de främsta utmaningarna är att vi inte har rådighet över alla faktorer som påverkar hållbarheten inom vår verksamhet. Vi kan exempelvis inte styra över våra leverantörer. I dessa lägen är det viktigt att inte känna sig besegrad. Vi har stora möjligheter att föra dialog och kommunicera med andra aktörer om hur vi ska göra för att utveckla våra verksamheter på ett hållbart sätt. Här har vi som större fastighetsbolag stora möjligheter, eftersom vi ofta utgör en stor beställare. Vi råder också ofta över större, sammanhängande områden, och har möjlighet att skapa hållbara stadsrum inom och mellan husen. Samt att många av våra samarbetspartners också sätter allt mer ambitiösa hållbarhetmål, så vi är fler som vill driva förändring!

Inom byggbranschen finns också utmaningar kring arbetsvillkor och affärskorruption. Det vill vi belysa och förbättra med vårt affärsmässighetsmål, där vi försöker utveckla hållbarheten i alla linjer. Affärsmässighetsmålet syftar till att följa upp och utveckla ALs leverantörspolicy, och skapar förutsättningar för att anordna utvecklingsprogram där leverantörer bjuds in för att diskutera hur vi gemensamt kan arbeta för att förbättra hållbarhetsarbetet inom bolaget och branschen.

Inom social hållbarhet är en av de främsta utmaningarna att det i stor utsträckning handlar om hur platser upplevs, och att upplevelserna är unika för varje enskild individ. Här behöver vi sätta det i en större kontext, inse vad vi kan göra och vilka möjligheter vi faktiskt har. Möjligheterna som kommer med ett nytt index är att det kan börja utnyttjas av fler inom fastighetsbranschen och öppnar upp möjligheterna, samt förståelsen, för sociala värden.

Ur ditt perspektiv, hur anser du att vi behöver arbeta i praktiken för att uppnå målen? 

Vi har valt att sätta ambitiösa mål som ska uppnås under en relativt kort tid. Det finns en poäng med det, då kan vi göra vårt bästa fram till 2030 och sen införa ytterligare åtgärder utefter de förutsättningar vi skapat. Ett stort fokus kommer ligga på att lägga resurser på att våra projekt och verksamheter fattar bättre hållbara beslut, genomgående inom bolaget, där vi får en faktisk positiv effekt på hållbarheten. Genom att göra detta i första hand, sparar vi i slutändan de pengar som man jämförelsevis kanske hade lagt på t.ex. klimatkompensering.

Vad ser du som de viktigaste åtgärderna som fastighetsvärlden kan bidra med för att bidra till bättre hållbarhet?

Genom att kommunicera med hyresgäster, leverantörer, kommuner och regioner hur vi arbetar mot våra mål, och föra dialog om hur vi tillsammans kan arbeta för att bli mer hållbara, har vi möjlighet att komma långt!

De nya hållbarhetsmålen presenterades mer ingående under Atrium Ljungbergs kapitalmarknadsdag den 10 februari.

Eftersom vi båda, Elin och Elvira, kommer från en studiebakgrund med stort fokus på hållbarhet så tycker vi ju de nya målen är alldeles fantastiska och en otroligt viktig aspekt som kommer genomsyra vår verksamhet!

/Elvira och Elin  

En reaktion till “Nya mål mot en mer hållbar fastighetsbransch

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s