Nobelberget, en del av växande Sickla

Hej från Affärsutveckling!

En del av charmen med stadsutveckling och att bygga stad är hela tiden ha dåtiden i åtanke när framtiden formas. Alla platser har sin egen unika historia och identitet som är värda att lyfta fram. För oss skulle det inte vara ett alternativ att helt sudda ut det som en gång varit för att ersätta med något helt nytt. Under mina månader på Affärsutveckling har jag fått vara en del av bostadsteamet och framförallt Nobelberget i Sickla. Det är en plats som omvandlas till ett bostadsområde men där vi jobbar med att tillvarata områdets kulturutbud och innovativa kraft. Nobelberget är vad vi kallar världens mest idérika berg. Det är en helt ny stadsdel som växer fram i Sickla där bostäder, kultur, natur och gemenskap möts.

Det finns otroligt mycket att berätta om Nobelberget och den plats vi vill skapa. Jag kommer därför dela upp det i två inlägg där det här är det första där ni får lära känna berget och de olika fysiska platserna. I nästa inlägg kommer jag berätta om livet på berget, den community vi skapar och hur vi tänker kring framtidens boende.

Om vi skruvar tillbaka tiden till 1800-talet var Sickla och Nobelberget en plats där det moderna, industriella samhället växte fram. Flera av dessa industri- och verkstadsmiljöer har bevarats och fått en ny användning. Dieselverkstaden vid Marcusplatsen är ett exempel på en sådan byggnad som idag är en plats för kulturella verksamheter som bibliotek, klätterverkstad, museum, biograf, restaurang och café. På samma sätt som Dieselverkstaden bevarats och utvecklats pågår omvandlingen av Nobelberget.

nobelberget_formalinfabriken

Formalinfabriken är en av tegelbyggnaderna som bevaras på Nobelberget. Det ska vara en plats där människor med olika erfarenheter och perspektiv ska kunna ses och där oväntade samarbeten uppstår. I detta nu pågår ombyggnationen av Formalinfabriken och den öppnar igen 2019. Efter färdigställande kommer det vara en central plats för den community som bildas på Nobelberget. Här kommer det vara enkelt att styra ihop en AW, hålla en matlagningskurs i köket eller varför inte ordna gemensam träning. I nästa inlägg kommer jag berätta mer om detta.

nobelberget_panncentralen_illustration (1)

Likaså Panncentralen bevaras och får nytt liv. Den befintliga tegelbyggnaden med sin höga skorsten kommer ställas om till en magisk förskola som öppnar i anslutning till inflyttning i det första bostadskvarteret. Landskapet kommer bli en del av arkitekturen genom en tillbyggnad som terrasserar upp och knyter samman den ursprungliga byggnaden med berget. Något jag ser fram emot är att se det nya trapphuset som kommer göra det möjligt att kika upp och ner på de som passerar.

20180831_AL_Nobelberget_Hus_C

Större delen av mitt liv har jag bott i Stockholm men jag måste ändå erkänna att Sickla, Hammarby Sjöstad och andra närliggande områden har varit en suddig bild på min Stockholmskarta. I och med arbetet med Nobelberget har jag fått lära mig hur kopplingen däremellan är viktig. Sicklastråket är en del av berget som kommer knyta samman Hammarby Sjöstad, Sickla och Nobelberget. Det kommer dels vara ett stråk för att transportera sig mellan platserna och även en mötesplats för kultur, marknader, events och andra tänkbara happenings. Mycket av det som ryms på berget idag i form av kultur, medskapande och lek kommer få en självklar plats på det nya stråket.

naturen_02_mobile

En vanlig tanke hos många brukar vara att nyproduktion är lika med att bygga bort alla grönområden. På berget kommer det gröna få ta plats och den mest centrala punkten för detta kommer vara Nobelparken. Det kan beskrivas som en park med olika karaktärer, en mer urban del med soltrappor och en restaurang med en härlig uteservering. Den andra delen blir lummig med stora gräsytor och träd. Utöver naturen på berget finns det mycket att upptäcka i närområdet, tex Hammarbybacken och Nacka Naturreservat.

I slutet av september släpptes de första bostäderna, då höll vi till i utställningslokalen i Sickla galleria. Ett av mina uppdrag på affärsutveckling var att projektleda det bygget. Det känns otroligt värdefullt att få finnas på en fysisk plats i ett så bra läge där nyfikna kan titta på modellen, ta del av försäljningsmaterial, inredningskoncept eller bara slå sig ner för en paus. Inom kort är det dags för nästa släpp och då kommer alla lägenheter i det första kvarteret finnas tillgängliga. Läs mer om Nobelberget här.

/Johanna

Nya huvudkontoret – Innovativt och aktivitetsbaserat

Hej,

Sedan förra inlägget har jag hunnit hänga med våra etablerare på några fartfyllda veckor runt om på våra handelsplatser. Nu senast Mobila i Malmö och Farsta Centrum här i Stockholm. Resten av tiden inom etablering handel kommer jag att vara på plats i Sickla, där även vårt nya huvudkontor ligger.

atrium-ljungberg_nytt-kontor

I början av året gick flyttlasset till Luftverkstaden, Atlas Copcos gamla industriarv i Sickla. Det nya kontoret är helt aktivitetsbaserat och utformat för att främja samarbete, kreativitet och effektivitet. Vad just ordet aktivitetsbaserat innebär kan uttryckas på flera sätt men enkel förklaring är att medarbetarna själva har möjlighet att välja var och hur de ska utföra sitt arbete. Det avspeglar sig i design och disposition genom att det inte finns fasta arbetsplatser. Istället är kontoret uppdelat i olika miljöer som är anpassade utifrån olika behov och arbetsuppgifter.

Några exempel på de olika zonerna vi har är helt tysta zoner, telefon- och mötesrum, gemensamma arbetsbord, co-workingytor och lounger. Med anledning av avsaknaden av fasta platser har vi istället egna skåp och varsin väska som vi kan ha dator, laddare och andra saker som är bra att ha med sig under en arbetsdag. I samband med flytten genomförde vi även en utbildning i personlig effektivitet och målet är att det nya kontoret ska vara digitalt och helt papperslöst.

Förutom att jag gillar det aktivitetsbaserade arbetssättet för att det gör att jag träffar nya kollegor varje dag och kan anpassa miljö efter arbetsuppgift, så är det också en väldigt snygg och härlig miljö att arbeta i. Mina arbetsdagar på kontoret ser olika ut och innehåller allt från högfokusarbete, möten, och mer kreativa uppgifter. På morgonen när jag känner mig som mest fokuserad brukar jag välja något av kontorets lugnare delar. När jag istället vill ha lite mer intryck och känna puls så kan jag välja en plats i köket, någon av loungeytorna eller lobbyn. Däremellan har jag möten vilket gör att jag naturligt byter plats flera gånger per dag.

2Y0A3697

I utvecklingsarbetet av det nya huvudkontoret hämtades mycket av inspirationen från hotellmiljöer som ofta upplevs som välkomnande, rogivande och med hög service. Det går att se bland annat på att vi inte har en traditionell reception som möter en vid entrén. Istället välkomnas både besökare och medarbetare av vår härliga personal i lobbyn, som dessutom är grymma på att göra gokaffe. Något annat som genomsyrar hela projektet är att kontoret ska vara långsiktigt och hållbart. Det går att se på material och möbler samt leverantörer som valts med omsorg. Snickerier, textilier, möbler och arbetsverktyg är producerade lokalt eller av utvalda leverantörer som har en tydlig hållbarhetsprofil.

En härlig miljö att arbeta i helt enkelt!

/Johanna

Samtliga bilder i det här inlägget är tagna av fotograf Martin Kelam.

Innovationsarbete och framtidens handelsplatser

Hej,

I skrivande stund har jag varit en del av etableringsgänget i ungefär två månader. Vardagen fylls med spännande uppdrag och ingen dag är den andra lik! Min placering inom etablering omfattar totalt fyra månader och under den tiden roterar jag inom teamet och jobbar med varje etablerare i tre-fyra veckor. Det är ett bra upplägg som har visat sig vara otroligt givande. Jag får träffa många nya kollegor och se hur de arbetar och även lära känna våra olika handelsplatser i Stockholm, Uppsala och Malmö.

Förutom att följa med mina kollegor på spännande möten, seminarier och studiebesök arbetar jag parallellt med egna uppgifter och mål. Det innebär allt från effektivisering genom arbete med digitala verktyg, förstå strukturer i avtal och offerter, öka min kunskap om förhandling till att lära mig hur arbetet med en nyetablering går till. Dessa fokusområden har jag arbetat fram tillsammans med min chef för att få en bra avvägning mellan vad jag är intresserad av, vill lära mig mer om och vilket behov som finns inom området.

2018 är Atrium Ljungbergs innovationsår vilket innebär att hela bolaget växlar upp arbetet inom innovation och digitalisering. Det arbetet sker dels för varje medarbetare som har ett eget innovationsmål att arbeta med under året. Det görs även för bolaget genom våra samverkanskoncept Studio Atrium Ljungberg och Atrium Ljungberg Lab där vi tillsammans med samarbetspartners fördjupar oss i olika ämnen. Syftet med det är att förstå hur digitaliseringen påverkar människors beteende och hur det kommer påverka våra kunder och deras framtida behov.

Människors behov och beteende är något som är i ständig fokus vid arbete med etablering, detta för att en del av uppdraget är att skapa miljöer som människor vill vistas i. Nästintill dagligen skrivs det nya artiklar, insändare och tweets om den föränderliga retailbranschen och dess utmaningar. Även Atrium Ljungberg skriver om den förändring som sker. I höstas tog vi tillsammans med Kairos Future fram en rapport som beskriver samhällsförändringar i stort samt vad vi har att vänta av nästa generations konsumenter, boende och arbetstagare.

Det är ett otroligt spännande skede att kliva in i den här delen av branschen eftersom det händer så mycket på marknaden. Jag själv är en del av den generationen som kallas digital natives och jag likt andra från samma generation och närliggande generationer ställer nya krav på handel-, arbets- och mötesplatser. Vi jobbar inte längre vid ett fast skrivbord utan förflyttar arbetet mellan hemmet, caféer, hotellobbys och kontoret. Vi handlar inte heller på samma sätt i fysiska butiker utan beställer en stor del på nätet som hämtas upp i butik eller levereras hem. Naturligtvis sker en stor del av inköpen i butik men den främsta skillnaden är att upplevelsen nu har förlängts genom att kunder söker info på nätet innan och jämför priser och utbud. Den förändring som sker påverkar därför den fysiska butikens användning och ett fokusområde för hela området etablering är att förändra våra handelsplatser och dess innehåll så att det matchar efterfrågan.

Något jag fått se på nära håll är att vi inte duckar för det som sker eller förnekar att konsumenternas beteende ändras. Istället läggs tid och energi på att möta den pågående förändringen och identifiera behov och önskemål hos framtidens konsumenter. Det yttrar sig dels i att organisationen inom etablering och uthyrning har förändrats. Tidigare låg handel och kontor i två separata grupper, nu har dessa slagits ihop för att bilda en gemensam och stark etableringsavdelning som aktivt deltar i arbetet att skapa attraktiva stadsmiljöer.

IMG_1332

För några veckor sedan genomförde jag och mina kollegor en innovationsdag. Den dagen resulterade i en mängd goda tankar och idéer kring vad vi vill jobba med. Framförallt diskuterade vi mycket kring tillfälliga uthyrningar, framtidens arbetsplats, avtal- och betalningsmodeller samt upplevelser, tjänster och service. Nästa steg att ta detta vidare och arbeta fram konkreta idéer som vi ska genomföra för att möta kunderna och konsumenternas behov.

Det var allt för idag, nästa vecka bär det av till Malmö för att träffa mina kollegor där och fokusera på arbetet med vår handelsplats Mobilia.

Ha det fint!

/Johanna

Första kapitlet avslutat

Hej!

Hösten rusade iväg i enormt hög hastighet och sedan mitt senaste inlägg har jag hunnit avsluta min första placering inom traineeprogrammet. Totalt arbetade jag fem månader med teamet i Hagastaden och under den tiden hann jag lära mig massor om förvaltning av kommersiella fastigheter.

Dagarna såg olika ut och fylldes av projekt med varierande karaktär, en del saker gick att lösa samma dag medan andra krävde en större insats och löpte under flera månader. Den röda tråden för samtliga uppgifter var att jag själv fick lägga planering, göra egen research och jobba fritt. Naturligtvis hade jag avstämning med mina kollegor emellanåt men på det stora hela arbetade jag självständigt. Det fanns sällan ett färdigt sätt för hur en uppgift borde tacklas, istället fick jag reda på önskat resultat och därefter arbeta fram det utifrån egen modell. Det här är ett arbetssätt som passar mig toppen och jag anser även att det är ett bra sätt att lära sig hitta i olika system och lära känna ett bolag.

Det största projektet jag jobbade med under hösten var att miljöcertifiera en fastighet enligt Breeam-in-Use, ett arbete som krävde ett flertal besök i hyresgästernas lokaler samt fastighetens undercentraler och fläktrum. När jag fick uppdraget hade jag aldrig varit i en undercentral och visste knappt vad hälften av alla förkortningar stod för, men med lite hjälp från mina kollegor och Google gick det att genomföra och certifieringen blev klar!

Förvaltning är en bra start på traineeprogrammet och för en karriär i fastighetsbranschen. Dels för att du får lära dig om fastigheter, ventilation, belysning, miljö- och hållbarhetsarbete och hyresförhandlingar. Kunskap som är bra att ha oavsett var i branschen du hamnar. Det är också ett bra sätt att få grepp om vilka yrken som har en koppling till fastigheter och varför de behövs. För att nämna några jag har fått möjligheten att träffa arkitekter, platschefer, drifttekniker, fastighetsskötare, uthyrare, jurister, rörmokare och elektriker.

Att få ansvar från dag ett och driva egna projekt har bidragit mycket till att jag har fått mer kunskap om fastighetsförvaltning och branschen i stort. Även utveckling på det sättet som förvaltningen i Hagastaden arbetar. De befinner sig i ett område där det händer mycket. Ett stort antal bostäder byggs, nya möjligheter för handel, kopplingen till life science, NKS och framförallt vårt egna projekt Life City.

Det pågår även en utveckling inom bolaget och i förvaltningen av de befintliga fastigheterna. Stort fokus ligger på hållbarhet och innovation, dels genom miljöcertifieringar samt i dialog med hyresgästerna där det bland annat resulterar i gröna hyresavtal och kloka materialval vid en hyresgästanpassning.  Nedan är några bilder från en hyresgästanpassning som genomfördes under hösten under ledning av vårt dotterbolag TL Bygg.

Avslutningsvis vill jag framhålla att utveckling och hållbarhetsarbete är svårt att genomföra utan ett team som jobbar bra ihop. Det har jag få se prov på i Hagastaden hos mina kollegor som arbetar synkat och hjälps åt mot samma mål.

IMG_0329

Stort tack till hela gänget i Hagastaden! Nu fortsätter min traineeresa inom Etablering Handel.

/Johanna

Ps. Vill du veta mer om min och Marcus vardag kan jag tipsa om att följa oss på Instagram! Där uppdaterar med bilder och stories av vad vi arbetar med under dagarna.

Nu finns vi på Instagram!

Som ett tillägg till traineebloggen lanserar vi nu vårt eget Instagramkonto under namnet @atriumljungbergtrainee.

Där ger vi er en inblick i vardagen på Atrium Ljungberg från olika platser, sammanhang och event. Bloggen kommer vi uppdatera som vanligt med längre, reflekterande inlägg med fokus på vår första tid i bolaget, olika utmaningar och möjligheter.

Atriumljungbergtrainee Instagram

Leta upp @atriumljungbergtrainee på Instagram. Följ, gilla, kommentera, spread the word och häng med på resan!

/Johanna och Marcus

 

Från annons till anställd

Hej alla, Johanna här!

Under sista terminen på KTH började jag likt mina kursare se mig om efter en framtida arbetsplats. Många delar av branschen lockade och jag ville se hur teorin jag läst i flera år fungerar i praktiken.

Tidigt under våren såg jag på Instagram att Atrium Ljungberg sökte en person till nästa omgång av sitt traineeprogram. Jag hade hört talas om bolaget tidigare men behövde få en tydligare bild. En första sökning fick in mig på AL:s YouTubekanal och Twitterkonto. Jag läste även på hemsidan och kände att det stämde med mina värderingar och vad som var viktigt för mig hos en framtida arbetsgivare. Möjligheten att få prova på så många olika affärsområden var också lockande. Kort därefter sökte jag tjänsten via Academic Work som hanterade första delen av rekryteringen. Det här var i början av mars och de nästkommande månaderna fylldes av intervjuer, tester och ett assessment center.

Rekryteringsprocessen hos Atrium Ljungberg är noggrann och innefattar flera steg. Som sökande kunde det ibland kännas kämpigt men vid senare tillfälle förstod jag att en noggrann rekrytering inte enbart gynnar bolaget utan även till stor del alla sökande. Under de cirka två månaderna fick jag lära känna Atrium Ljungberg och träffa många medarbetare från olika affärsområden.

Assessment center var något nytt för mig, det var en halvdag på huvudkontoret då vi kandidater fick träffa delar av ledningsgruppen, medarbetare och de tidigare traineerna Marcus och Robin. Dagen började med en presentation av Atrium Ljungberg, företagets värderingar samt pågående och framtida projekt. Bland annat presenterades Life City som är en framtida möjlighet i Hagastaden där jag är nu.

Dagen hos Atrium Ljungberg fortsatte med caselösning, presentationer och allt avslutades med speeddating. Då fick vi möjligheten att ställa frågor som dykt upp under dagen och prata med AL:arna 1-on-1.

I mitten av maj kom samtalet då jag fick reda på att jag fått tjänsten som trainee och skulle börja i september. Innan dess hann jag med att träffa ytterligare ett gäng på den årliga sommarfesten och därefter kunde uppladdningen för starten och min första placering i Hagastaden börja.

Avslutningsvis vill jag tipsa om en läsvärd rapport som släpptes i början av oktober. Kairos Future har på uppdrag av Atrium Ljungberg tagit fram en rapport om digitala natives, födda 1985 och senare, och hur de kommer att påverka utformningen av framtidens platser. I rapporten har ungas värderingar, konsumtionsvanor och kommunikationsmönster undersökts. Vår sfär finns att ladda ner här.

digitala-natives

/Johanna

Traineeprogrammets tredje start

Nu är hösten här igen och med det har Atrium Ljungbergs traineeprogram dragit igång på nytt. Mitt namn är Johanna Mähler och jag är sedan några veckor tillbaka bolagets tredje trainee. I samband med att Robin avslutar sin traineetjänst och går vidare inom Atrium Ljungberg, tar jag vid och kommer tillsammans med Marcus driva den här bloggen framåt. Jag hoppas på att kunna dela med mig av och beskriva min vardag i bolaget, vilka möjligheter och utmaningar som möter mig och ge en skymt av vad som försiggår bakom kulisserna.

linkedin
Jag är född och uppvuxen i Stockholm och har sedan gymnasiet haft siktet inställt på att läsa någon form av ingenjörsutbildning. Efter studenten var jag, likt många andra, skoltrött och valde därför att ta en paus från studierna. Under de åren hann jag bland annat med att jobba inom retail och sälj samt bo i Madrid.

Efter en tid utanför skolans värld valde jag att ta tag i universitetsstudierna. Den resan började med ett tekniskt basår på KTH för att fräscha upp matten och studietekniken. Då kom jag även i kontakt med några av skolans olika sektioner och lagom till att nästa ansökningsperiod startade hade jag kommit fram till att fastigheter var det jag ville syssla med. Ett antal kurser, några uttjänta matlådor, härliga kursare och en utbytestermin senare tog jag examen från civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnad med en master i Real Estate and Construction Management.

Just nu befinner jag mig i Hagastaden där jag några månader framöver kommer få följa förvaltningsgänget i arbetet med hyresgästerna, fastigheterna och området. Trots att jag inte varit här länge kan jag redan nu konstatera att förvaltning av fastigheter är otroligt varierande och bjuder på många överraskningar. Det går absolut att ha en plan för hur dagen ska se ut, så länge man är beredd på att lägga den helt åt sidan och istället anpassa sig efter vad verkligheten har att erbjuda.

Har du några frågor eller önskemål om inlägg är det bara att skicka ett mail till johanna.mahler@al.se eller skriva en kommentar. Vi hörs i nästa inlägg, då tänkte jag berätta lite mer om hur jag kom i kontakt med Atrium Ljungberg hur det kom sig att jag valde att söka till traineeprogrammet.

Ha det fint!

Johanna